Dormit aliquando ius, moritur nunquam.

Pravica včasih zaspi, a umrla ne bo nikoli.

Fiat iustitia et pereat mundus.

Naj bo pravica, pa čeprav propade svet.

Ne facias alteri, tibi quod minime fieri vis.

Ne delaj drugemu tistega, kar sebi najmanj želiš.

Regula est, juris quidem ignorantiam cuique nocere; facti vero ignorantiam non nocere.

Pravna zmota vsaki stranki škoduje, dejanska pa ne.

Ab alio exspectes, alteri quod feceris.

Od drugega pričakuj to, kar ti drugemu delaš.

Accipere quam facere praestat iniuriam.

Bolje je nepravičnost trpeti, kot jo povzročati.

Affirmanti incumbit probatio.

Dokazati mora tisti, ki nekaj trdi.

Summum ius, summa iniuria.

Če se slepo držimo črk zakona, lahko storimo več krivice kot pravice.

Odvetniki

Z vestnostjo, trudom, strokovnostjo in
kvaliteto za vas opravljamo pravne storitve.

Za vas opravljamo odvetniške storitve tudi v
času epidemije COVID-19.

Od ponedeljka do petka od 8.00 do 16.00 ure.
 
 
gregor-gregorinnina-gregorin