Menično pravo

Menično pravo se kot del civilnega prava oz. prava vrednostnih papirjev nanaša na menice kot sredstva zavarovanja plačil in menice kot plačilna sredstva. Delovno področje obsega predvsem svetovanje pri pridobitvi in izpolnjevanju menic, sestavljanju meničnih izjav, vlaganju meničnih izvršb in zastopanje v meničnih sporih.