Upravno pravo

Upravno pravo obsega pravna pravila državne in javne uprave, pravila o pravicah in dolžnostih subjektov v upravnopravnih razmerjih. Delovno področje obsega predvsem svetovanje in zastopanje pred upravnimi organi v upravnih postopkih ter pred Upravnim sodiščem v upravnih sporih.