Gospodarsko pravo

Gospodarsko pravo obsega pravna pravila, ki urejajo pravni status (tipologijo in organizacijo) gospodarskih subjektov in pravne posle med njimi. Delovno področje se nanaša predvsem na ustanovitve in statusne spremembe gospodarskih družb, pripravo gospodarskih pogodb, zastopanje v gospodarskih sporih ipd.