Kazensko pravo

Kazensko pravo obsega pravna pravila, ki opredeljujejo kazniva dejanja, kazensko odgovornost in kazenske sankcije. Delovno področje se nanaša predvsem na zastopanje v predkazenskih in kazenskih postopkih in zastopanje v pripornih zadevah.