Civilno pravo

Civilno pravo obsega področja obligacijskega, stvarnega, dednega, pogodbenega, zemljiškoknjižnega in denacionalizacijskega prava. Delovno področje se nanaša predvsem na sestavo pogodb, zastopanje na sodiščih v civilno sodnih postopkih, urejanje premoženjskih razmerij, urejanje zemljiškoknjižnih zadev, zastopanje  v denacionalizacijskih postopkih, sestavljanje listin ipd.