Delovno pravo

Delovno pravo obsega individualno in kolektivno delovno pravo. Individualno delovno pravo ureja sklenitev pravice in dolžnosti strank v delovnem razmerju, kolektivno delovno pravo pa se nanaša na delodajalce in delavske organizacije. Delovno področje se nanaša predvsem na svetovanje iz naslova delovno pravnih razmerij, sestavljanje pogodb o zaposlitvi, sodelovanje in svetovanje v postopkih odpovedi pogodbe o zaposlitvi, sestavljanje aktov delodajalca, zastopanje pred delovnimi sodišči.