Tradicija in zgodovina

Od samostojne odvetniške pisarne do današnje odvetniške družbe Gregorin Štifter in Gregorin v Celju.

Vizija odvetniške družbe Gregorin - Štifter in Gregorin

 

Tradicija celjske odvetniške družbe Gregorin Štifter in Gregorin sega v leto 1989, ko smo delovali še kot odvetniška pisarna. Osnovna vizija in cilji odvetniške pisarne so ostali enaki, saj že od vsega začetka stremimo, da so naše odvetniške storitve in odvetniško delo kvalitetno, odgovorno in profesionalno opravljeni.

 

V vseh letih poslovanja smo se ukvarjali s številnimi primeri različnih pravnih področij kot so civilno pravo, delovno pravo, gospodarsko pravo, kazensko pravo, izvršilno pravo, odškodninsko pravo, menično pravo, upravno pravo, ustavno pravo. Odgovorno delo izkazuje statistika naše uspešnosti, ki je vzpodbuda za nadaljnje delo.

 

Zavedamo se tako odgovornosti na relaciji stranka - odvetnik kot družbene odgovornosti v smislu vzgoje novih perspektivnih odvetniških oziroma pravnih kadrov. Izjemno ponosni smo na dejstvo, da je odvetniška pisarna Gregorin Štifter in Gregorin kar petim odvetniškim pripravnikom omogočila pridobiti znanja in izkušnje, ki so jim pomagala uspešno opraviti državni pravniški izpit. Veseli smo, da smo sedmim odvetniškim kandidatom omogočili opraviti prakso v odvetniški pisarni, ki je morajo opraviti, da lahko kasneje postanejo odvetniki.

 

ZGODOVINA

 

Danes družinsko vodena odvetniška pisarna Gregorin-Štifter in Gregorin Celje, je postavljena na temeljih, ki segajo v leto 1989. Odvetnica Daša Gregorin-Štifter je takrat odprla samostojno odvetniško pisarno v središču Celja, ki se je ukvarjala predvsem s področjem civilnega, gospodarskega, odškodninskega in delovnega prava. Več kot desetletje je na podlagi odgovorno in profesionalno opravljenega dela gradila dobro ime svoje odvetniške pisarne.

 

V trinajstem letu delovanja se je kot odvetniški pripravnik v odvetniški pisarni Gregorin-Štifter zaposlil sin Gregor Gregorin. Z njegovim prihodom se je področje delovanja iz civilnega, gospodarskega, odškodninskega in delovnegaprava, razširilo še na področje izvršilnega, meničnega, kazenskega ter upravnega prava. Ko je leta 2006 zaključil vse obveznosti in bil vpisan v imenik odvetnikov pri Odvetniški zbornici Republike Slovenije, se je odvetniška pisarna Gregorin-Štifter preoblikovala v odvetniško družbo Gregorin-Štifter in Gregorin o.p., d.o.o.

 

V istem letu se je sedaj odvetniški družbi Gregorin-Štifter in Gregorin o.p., d.o.o. pridružila hči Nina Gregorin. Pridobila je izkušnje na področju civilnega, kazenskega, delovnega, upravnega, ustavnega in evropskega prava ter s področja pravosodja. Po uspešno opravljenem pravniškem državnem izpitu se je vpisala v imenik odvetniških kandidatov kot odvetniška kandidatka odvetniške družbe Gregorin-Štifter in Gregorin.