Odškodninsko pravo

Odškodninsko pravo se kot del civilnega prava ukvarja s področjem škodnih dogodkov, iz naslova katerih imajo oškodovanci pravico od odgovornih oseb uveljavljati odškodnino za premoženjsko, nepremoženjsko in druge oblike škode. Delovno področje se nanaša predvsem na vlaganje odškodninskih zahtevkov, zastopanje pred zavarovalnicami ter zastopanje v sodnih postopkih.