Ustavno pravo

Ustavno pravo, katerega temeljni vir je Ustava Republike Slovenije kot najvišji splošni pravni akt, ureja in določa človekove pravice in svoboščine, organizacijo države, bistvene elemente pravne ureditve življenja in odnosa med subjekti ter državo. Delovno področje se nanaša predvsem na zastopanje pred Ustavnim sodiščem Republike Slovenije, vlaganje ustavnih pritožb ter zahtev za oceno ustavnosti in zakonitosti zakonov in podzakonskih predpisov.