Izvršilno pravo

Izvršilno pravo se nanaša na področje prisilne izvršbe in izterjave obveznosti od dolžnikov, tako denarnih, kakor tudi nedenarnih obveznosti. Delovno področje obsega predvsem vlaganje predlogov za izvršbe, pravnih sredstev v izvršilnih postopkih, zastopanje v izvršilnih postopkih.