Sodelavci

Sodelavci odvetniške družbe Gregorin Štifter in Gregorin.

Gregor Gregorin

Univerzitetni diplomirani pravnik. Diplomiral je leta 2001, na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, iz ustavnega prava in sicer z diplomsko nalogo z naslovom »Ustavnost in zakonitost v teoriji in v praksi Ustavnega sodišča Republike Slovenije«.


Leta 2002 se je zaposlil pri odvetnici Daši Gregorin - Štifter v Celju, kjer je opravljal odvetniško pripravništvo. Hkrati je na sodiščih sodnega okrožja Višjega sodišča v Celju opravljal sodno pripravništvo. Po uspešnem zaključku se je pričel pripravljati na pravniški državni izpit, ki ga je opravil leta 2004. Zaposlitev pri odvetnici Daši Gregorin - Štifter je nadaljeval kot odvetniški kandidat in se 16. 04. 2006 vpisal v imenik odvetnikov pri Odvetniški zbornici RS. Istega leta je postal družbenik v novo ustanovljeni odvetniški družbi Gregorin - Štifter in Gregorin o.p., d.n.o., Celje (sedaj: ODVETNIŠKA DRUŽBA GREGORIN-ŠTIFTER IN GREGORIN, o.p. d.o.o.). V letu 2016 je opravil usposabljanje za člana nadzornih svetov ali upravnih odborov družb. Leta 2016 je bil imenovan za izpraševalca za področje ustavne ureditve, organizacije pravosodja in državne uprave ter temeljev pravne ureditve Evropske unije izpitne komisije za preizkusni izpit za odvetnike iz drugih držav pri Ministrstvu za pravosodje Republike Slovenije.

V  letu 2012 je bil izvoljen za podpredsednika območnega zbora odvetnikov Celje ter za člana Upravnega odbora odvetniške zbornice Slovenije do 2019. Od leta 2019 je podredsednik območnega zbora odvetnikov Celje in član nadzornega odbora odvetniške zbornice Slovenije.

 

Odvetnik Gregor Gregorin se ukvarja predvsem z naslednjimi pravnimi področji:

- civilno pravo,

- pogodbeno pravo,

- delovno pravo,

- gospodarsko pravo,

- kazensko pravo,

- izvršilno pravo,

- odškodninsko pravo,

- menično pravo,

- upravno pravo,

- ustavno pravo.