Sodelavci

Sodelavci odvetniške družbe Gregorin Štifter in Gregorin.

Gregor Gregorin

Univerzitetni diplomirani pravnik. Diplomiral je leta 2001, na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, iz ustavnega prava in sicer z diplomsko nalogo z naslovom »Ustavnost in zakonitost v teoriji in v praksi Ustavnega sodišča Republike Slovenije«.


Leta 2002 se je zaposlil pri odvetnici Daši Gregorin - Štifter v Celju, kjer je opravljal odvetniško pripravništvo. Hkrati je na sodiščih sodnega okrožja Višjega sodišča v Celju opravljal sodno pripravništvo. Po uspešnem zaključku se je pričel pripravljati na pravniški državni izpit, ki ga je opravil leta 2004. Zaposlitev pri odvetnici Daši Gregorin - Štifter je nadaljeval kot odvetniški kandidat in se 16. 04. 2006 vpisal v imenik odvetnikov pri Odvetniški zbornici RS. Istega leta je postal družbenik v novo ustanovljeni odvetniški družbi Gregorin - Štifter in Gregorin o.p., d.n.o., Celje.

 

V  letu 2012 je bil izvoljen za podpredsednika območnega zbora odvetnikov Celje ter za člana Upravnega odbora odvetniške zbornice Slovenije.

 

Odvetnik Gregor Gregorin se ukvarja predvsem z naslednjimi pravnimi področji:

- civilno pravo,

- delovno pravo,

- gospodarsko pravo,

- kazensko pravo,

- izvršilno pravo,

- odškodninsko pravo,

- menično pravo,

- upravno pravo,

- ustavno pravo.