Sodelavci

Sodelavci odvetniške družbe Gregorin Štifter in Gregorin.

Daša Gregorin Štifter

- univerzitetna diplomirana pravnica,

- diplomirala leta 1980 na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani,

- v odvetniški pisarni zaposlena od leta 1989,

- pravniški državni izpit opravila leta 1982, 

- kot odvetnica vpisana v imenik odvetnikov pri Odvetniški zbornici RS - 1989.